• Hotline: 0903 111 667
  • Email: cammechco@gmail.com
  • Skype: tuvandaotao_cammech
Đối với những chi tiết phức tạp cần vẽ surface thì công cụ trim surface sẽ giúp bạn rất nhiều trong việc thiết kế bằng surface
Offset replace surface feature có nghĩa là thay thế bề mặt khối bằng một bề mặt khác
Trong quá trình tạo sketch mới mặc định hướng nhìn là góc nhìn 3D, để chuyển sang hướng nhìn vuông với màn hình ta phải kích chọn normal to, sau đây là cách để hướng nhìn mặc định là vuông góc với màn hình khi ta tạo sketch mới.
Trên mặt cong chúng ta không thể chọn mặt phẳng để vẽ sketch vì thế cần dùng đến công cụ offset để thực hiện việc tạo chữ 3D trên mặt cong
Cách chèn sketch từ Autocad vào Creo
Tạo lại hướng nhìn chuẩn để xuất bản vẽ 2D
Mặc định DRAWING trên CREO sẽ cho góc nhìn thứ 3 khi xuất bản vẽ.
Hàng năm SOLIDWORKS tổ chức một trong những hội nghị kỹ thuật lớn nhất thế giới, SOLIDWORKS World. Kể từ SOLIDWORKS World 2000, Mô hình Mania® đã thu hút nhiều kỹ sư muốn thể hiện kỹ năng SOLIDWORKS của mình. Mô hình Mania® là một thách...
Để giữ thuộc tính màu sắc của chi tiết khi cần saveas với định dạng STP
Trong phần mềm Creo chúng ta hay gặp vấn đề kích thước của bản vẽ sketch sẽ bị thay đổi nếu ta vô tình kéo di chuyển bất kỳ một đường line nào. Để khác phục vấn đề trên chúng ta có thể cố định kích thước mình đã cho bằng cách...