• Hotline: 0903 111 667
  • Email: cammechco@gmail.com
  • Skype: tuvandaotao_cammech
Trang chủ Hổ trợ sinh viên làm đồ án tốt nghiệp khuôn mẫu
Hổ trợ sinh viên làm đồ án tốt nghiệp khuôn mẫu
Trung tâm hổ trợ các bạn sinh viên kỹ thuật trong việc thực hiện đồ án tốt nghiệp

Bộ khuôn co nước của nhóm sv Cao Thắng học tại trung tâm CAMMECH , từ các khóa học thiết kế khuôn mẫu với Creo 2.0

Đồ án tốt nghiệp với Bộ khuôn mô hình được làm bằng vật liệu MiCa , được trung tâm CAMMECH hổ trợ hướng dẫn từ việc thiết kế mẫu co nước đến việc thiết kế khuôn và gia công CNC bằng máy phay CNC của trung tâm CAMMECH

Các bạn sinh viên học tập tại trung tâm ngoài học phí ưu đãi cho sinh viên , còn được trung tâm hổ trợ làm đồ án tốt nghiệp , đồ án môn học ,giới thiệu việc làm sau khi ra trường .