• Hotline: 0903 111 667
  • Email: cammechco@gmail.com
  • Skype: tuvandaotao_cammech
Trang chủ Hoàn thành khóa đào tạo thiết kế khuôn dập nguội
Cammech
CAMMECH vừa hoành thành khóa đào tạo thiết kế khuôn dập nguội trên phần mềm Solidwork ( Khách hàng là doanh nghiệp của Hà Lan). Khóa kế tiếp sẽ triển khai trên phần mềm NX một phần mềm cực mạnh cho thiết kế khuôn dập nguội, khuôn dập liên hoàn, khuôn ép nhựa, gia công khuôn CNC.

Cammech vừa hoàn thành khóa học thiết kế khuôn dập trên phấn mềm Solidwork. Khóa  kế tiếp sẽ triển khai trên phần mềm NX một phần mềm chuyên dụng CAD-CAM  rất mạnh cho thiết kế khuôn dập, khuôn ép nhựa và gia công CNC.