• Hotline: 0903 111 667
  • Email: cammechco@gmail.com
  • Skype: tuvandaotao_cammech
Khóa học Solidworks căn bản và nâng cao của Cammech.
CÁC KHÓA HỌC CHUYÊN VỀ PHẦN MỀM MASTERCAM
CÁC KHÓA HỌC CHUYÊN VỀ PHẦN MỀM CREO PARAMETRIC
Khóa học lập trình gia công chi tiết và gia công khuôn bằng phần mềm Creo Parametric
Khó học chuyên về Thiết kế và Lập trình gia công các sản phẩm Tiện bằng phần mềm MasterCam X
Khó học chuyên về Thiết kế và Lập trình gia công Phay các sản phẩm 3D bằng phần mềm MasterCam X
Trong khóa học này, học viên sẽ được học từ Cơ bản đến Nâng cao các nội dung: Thiết kế kim loại tấm (SheetMetal), Thiết kế khung hàn (Weldment), Xuất bản vẽ ký thuật 2D (Drawing). Những kiến thức này sẽ hỗ trợ tối đa cho học viên thiết...
Khóa học chuyên về phần Thiết kế, cung cấp cho học viên những kỹ năng mô hình hóa 3D sản phẩm nhanh và hiệu quả.
Nội dung chi tiết khóa học Thiết kế mẫu, vẽ 3D bằng phần mềm Creo Parametric 3.0
Khóa học chuyên đào tạo về tách khuôn bằng phần mềm Creo Parametric 3.0 và lên kết cấu khuôn bằng phần mềm EMX