• Hotline: 0903 111 667
  • Email: cammechco@gmail.com
  • Skype: tuvandaotao_cammech
Trang chủ Mẹo cố định kích thước trong sketch CREO
Mẹo cố định kích thước trong sketch CREO
Trong phần mềm Creo chúng ta hay gặp vấn đề kích thước của bản vẽ sketch sẽ bị thay đổi nếu ta vô tình kéo di chuyển bất kỳ một đường line nào. Để khác phục vấn đề trên chúng ta có thể cố định kích thước mình đã cho bằng cách block những kích thước đó lại. Cách làm như sau:

Bước 1: Vẽ một sketch bất kỳ và cho kích thước mong muốn

Bước 2: Ctrl chọn các kích thước cần cố định, và chọn TOGGLE BLOCK để cố định

* Kết quả những kích thước được chọn Block sẽ chuyển sang màu đỏ và được cố định