• Hotline: 0903 111 667
  • Email: cammechco@gmail.com
  • Skype: tuvandaotao_cammech
Trang chủ Thiết kế xe cẩu , sản phẩm của học viên khóa học thiết kế Creo
Sản phẩm của học viên khóa học thiết kế Creo

Sản phẩm được thiết kế bằng phần mềm Creo Parametric 2.0 của học viên Lê Lệnh Lương sau khóa học thiết kế tại trung tâm CAMMECH , hiện đang làm việc cho cty khuôn mẫu 

Với khóa học này các bạn có thể dùng để thiết kế sản phẩm 3D thực tế ứng dụng vào việc sản xuất khuôn mẫu nhựa

Tham khảo khóa học Creo Parametric để biết thêm chi tiết

http://cammech.edu.vn/cac-khoa-hoc-chuyen-ve-phan-mem-creo-parametric-546-27.html