• Hotline: 0903 111 667
  • Email: cammechco@gmail.com
  • Skype: tuvandaotao_cammech
Trang chủ Thủ thuật Solidworks: Fully Defined Sketches.
Thủ thuật Solidworks: Fully Defined Sketches.
Thông thường trong Solidworks khi vào lệnh vẽ Sketch chúng ta có thể không cần phải lên kích thước đầy đủ nhưng phần mềm vẫn cho chúng ta thoát ra để thực hiện xây dựng khối 3D. Nhưng nếu như vậy khi chúng ta cần sửa Sketch lại thì rất dễ xảy ra tình trạng đường Sketch sẽ dễ sai và bị nhảy lung tung. Với thủ thuật sau chúng ta có thể vừa lên kích thước đầy đủ cho chúng vừa “bắt” phần mềm “khó chịu” hơn một tí là không cho chúng ta thoát khỏi Sketch đó. Thủ thuật được thực hành như sau:

1. Các bạn vào OPTION và hiệu chỉnh như sau:

2. Vẽ một Sketch bất kì và lên kích thước cho chúng nhưng các bạn lưu ý không lên đầy đủ nhé.

Ở đây tôi có 1 hình như sau:

Tại đây các bạn thử thoát Sketch. Phần mềm sẽ báo cho chúng một lỗi sau:

Đại ý của dòng chữ trên là phần mềm đang bắt chúng ta phải lên kích thước đầy đủ.

Các bạn OK và chúng ta sẽ lên kích thước đầy đủ cho nó và thoát Sketch. Kết quả như sau:

Chúc các bạn thành công!!!

GV. VŨ THIÊN CHƯƠNG