• Hotline: 0903 111 667
  • Email: cammechco@gmail.com
  • Skype: tuvandaotao_cammech
Trang chủ Tìm hiểu về hàm biến thiên trên Creo
Tìm hiểu về hàm biến thiên trên Creo
Hàm biến thiên mà ta thường gặp nhất đó là hàm trajpar, trajpar là hàm biến thiên tuyến tính từ 0 đến 1. Ta cùng thực hiện các ví dụ sau để tìm hiểu về hàm trên Creo

Đầu tiền là ứng dụng hàm trên helical sweep

Bước 1:

Dùng lệnh line và center line để vẽ biên dạng lo xo

Bước 2:

Vào option chọn variable section, tiếp theo chọn sketch section để vẽ tiết diện lò xo

Bước 3:

Chọn tool > relation và gáng giá trị sd2 thay đổi theo hàm trajpar

Kết quả ta được lò xo với đường kính tiết diện thay đổi tuyến tính từ 20mm đến 50mm