• Hotline: 0903 111 667
  • Email: cammechco@gmail.com
  • Skype: tuvandaotao_cammech
Để tạo ra sân chơi cho các bạn yêu thích Thiết kế sản phẩm dùng các phần mềm CAD. CAMMECH thường xuyên tổ chức chương trình mang tên: HAI TUẦN 1 SẢN PHẨM.