• Hotline: 0903 111 667
  • Email: cammechco@gmail.com
  • Skype: tuvandaotao_cammech
Trang chủ Luyện Vẽ 3D Cùng Camech - 1000 Bài Tập - Update Mỗi Ngày
Luyện Vẽ 3D Cùng Camech - 1000 Bài Tập - Update Mỗi Ngày
Để giúp học viên vẽ 3D thành thạo hơn trên phần mềm Solidworks, Creo, Inventor, NX,... Trung tâm Cammech hệ thống hóa các bài tập từ căn bản đến nâng cao. Mỗi ngày sẽ updating 1 bài, số lượng bài tập lên tới 1000 bài tập 3D.

Mỗi bài tập sẽ có đầy đủ các file:

  • File 3D: Có thể được vẽ trên Solidworks (CreoInventor hoặc NX,...)

  • File Drawing

  • File PDF  

Bài tập 1:

Bài tập 1 vẽ 3D Cammech

                  File 3D: Tải Xuống   File Drawing: Tải Xuống   File PDF: Tải Xuống

Bài tập 2:

Bài tập 2 vẽ 3D Cammech

                  File 3D: Tải Xuống   File Drawing: Tải Xuống   File PDF: Tải Xuống

Bài tập 3:

Bài tập 2 vẽ 3D Cammech

                     File 3D: Tải Xuống   File Drawing: Tải Xuống   File PDF: Tải Xuống

Bài tập 4: 

Bài tập 4- bài tập vẽ 3D cammech

                                 File 3D: Tải Xuống   File Drawing: Tải Xuống   File PDF: Tải Xuống

Bài tập 5: 

bài tập luyện vẽ 3D cammech

                                      File 3D: Tải Xuống   File Drawing: Tải Xuống   File PDF: Tải Xuống

Bài tập 6: 

bài tập 3D solidworks

                             File 3D: Tải Xuống   File Drawing: Tải Xuống  File PDF: Tải Xuống

Bài tập 7: 

bài tập 3D solidworks

                             File 3D: Tải Xuống  File Drawing: Tải Xuống  File PDF: Tải Xuống

Bài tập 8: 

bài tập 3D solidworks

                             File 3D: Tải Xuống  File Drawing: Tải Xuống  File PDF: Tải Xuống

Bài tập 9: 

bài tập 3D solidworks

                             File 3D: Tải Xuống  File Drawing: Tải Xuống  File PDF: Tải Xuống

Bài tập 10: 

bài tập 3D solidworks

                             File 3D: Tải Xuống  File Drawing: Tải Xuống  File PDF: Tải Xuống

Bài tập11: 

bài tập 3D solidworks

                             File 3D: Tải Xuống  File Drawing: Tải Xuống  File PDF: Tải Xuống

Bài tập 12: 

bài tập 3D solidworks

                             File 3D: Tải Xuống  File Drawing: Tải Xuống  File PDF: Tải Xuống

Bài tập 13: 

bài tập 3D solidworks

                             File 3D: Tải Xuống  File Drawing: Tải Xuống  File PDF: Tải Xuống

Bài tập 14: 

bài tập 3D solidworks

                             File 3D: Tải Xuống  File Drawing: Tải Xuống  File PDF: Tải Xuống

Bài tập 15: 

bài tập 3D solidworks

                             File 3D: Tải Xuống  File Drawing: Tải Xuống  File PDF: Tải Xuống

Bài tập 16: 

bài tập 3D solidworks

                             File 3D: Tải Xuống  File Drawing: Tải Xuống  File PDF: Tải Xuống

Bài tập 17: 

 

bài tập 3D solidworks

                             File 3D: Tải Xuống  File Drawing: Tải Xuống  File PDF: Tải Xuống

Bài tập 18: 

bài tập 3D solidworks

                             File 3D: Tải Xuống  File Drawing: Tải Xuống  File PDF: Tải Xuống

 Bài tập 19: 

bài tập 3D solidworks

                             File 3D: Tải Xuống  File Drawing: Tải Xuống  File PDF: Tải Xuống

 Bài tập 20: 

bài tập 3D solidworks

                             File 3D: Tải Xuống  File Drawing: Tải Xuống  File PDF: Tải Xuống

 Bài tập 21: 

bài tập 3D solidworks

                             File 3D: Tải Xuống  File Drawing: Tải Xuống  File PDF: Tải Xuống

Bài tập 22: 

bài tập 3D solidworks

                             File 3D: Tải Xuống  File Drawing: Tải Xuống  File PDF: Tải Xuống

Bài tập 23: 

bài tập 3D solidworks

                             File 3D: Tải Xuống  File Drawing: Tải Xuống  File PDF: Tải Xuống

Bài tập 24: 

bài tập 3D solidworks

                             File 3D: Tải Xuống  File Drawing: Tải Xuống  File PDF: Tải Xuống

Bài tập 25: 

bài tập 3D solidworks

                             File 3D: Tải Xuống  File Drawing: Tải Xuống  File PDF: Tải Xuống

Bài tập 26: 

bài tập 3D solidworks

                             File 3D: Tải Xuống  File Drawing: Tải Xuống  File PDF: Tải Xuống

Bài tập 27: 

bài tập 3D solidworks

                             File 3D: Tải Xuống  File Drawing: Tải Xuống  File PDF: Tải Xuống

Bài tập 28: 

bài tập 3D solidworks

                             File 3D: Tải Xuống  File Drawing: Tải Xuống  File PDF: Tải Xuống

Bài tập 29: 

bài tập 3D solidworks

                             File 3D: Tải Xuống  File Drawing: Tải Xuống  File PDF: Tải Xuống

Bài tập 30: 

bài tập 3D solidworks

                             File 3D: Tải Xuống  File Drawing: Tải Xuống  File PDF: Tải Xuống

Updating....

-------------------------------------

ĐĂNG KÝ HỌC NGAY TẠI:

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO CAD/CAM/CNC CAMMECH.

  • CS1: 151 Đào Duy Anh, Phường 9, Q. Phú Nhuận.  SĐT: 093.888.3911
  • CS2: Tòa nhà Bách Khoa Computer, 299/3A Lý Thường Kiệt, Phường 15, Quận 11. SĐT: 093.888.5911

Hoặc đăng ký qua mail: cammechco@gmail.com Hotline: 0903.111.667