• Hotline: 0903 111 667
  • Email: cammechco@gmail.com
  • Skype: tuvandaotao_cammech
Khóa học lập trình và vận hành máy tiện CNC hệ Fanuc
Khóa học Artcam Online
Nội dung khóa học công nghệ vật liệu khuôn mẫu
NX
Nội dung chương trình đào tạo Khóa học NX thiết kế sản phẩm
Khóa học đào tạo thiết kế sản phẩm bằng phầm mềm Inventor.
Khóa học lập trình và vận hành máy tiện CNC hệ Fanuc
Trung tâm đào tạo CAD/CAM/CNC CAMMECH thông báo tuyển sinh khóa thiết kế khuôn trên phần mềm Creo Parametric 4.0 Để tạo điều kiện thuận lợi cho học viên thiết kế khuôn và tách khuôn từ những sản phẩm đã thiết kế trên phần mềm Creo Parametric...
Khóa học chuyên đào tạo về tách khuôn bằng phần mềm Creo Parametric 3.0 và lên kết cấu khuôn bằng phần mềm EMX
Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho học viên tham gia các khóa học thiết kế sản phẩm trên các phần mềm một cách tốt nhất và một phần nào đó để giảm chi phí học tập cho học viên, nay Trung tâm CAD/CAM/CNC CAMMECH mở khóa học thiết kế...
Khóa học về thiết kế và lập trình Phay 2D dạng những sản phẩm như: chi tiết máy, cắt hoa văn, gai công đồ gỗ nội thất ...bằng phần mềm MasterCam X