• Hotline: 0903 111 667
  • Email: cammechco@gmail.com
  • Skype: tuvandaotao_cammech
Trong bản vẽ xây dựng xuất hiện nhiều cụm là các đường thẳng song song nhau để thực hiện 1 cách có hiệu quả và nhanh ta cần dụng lệnh Mline. để tạo kiểu đường Mline ta cần thiết lập Mlstyle để tạo ra cụm Mline như mong muốn và MLEdit...
Cách thể hiện dung sai lắp ghép trục và lổ trên bản vẽ creo
Thêm vật liệu để tính toán chính xác khối lượng sản phẩm thiết kế
Cách sử dụng phần mềm Geartrax để tạo bánh răng
Thư viện thép hình trên solidworks chỉ cho ba tùy chọn về kích thước vì thế hôm nay mình sẽ hướng dẫn bạn cách tạo biên dạng chuẩn cho thép V đa dạng về kích thước
Hàm biến thiên mà ta thường gặp nhất đó là hàm trajpar, trajpar là hàm biến thiên tuyến tính từ 0 đến 1. Ta cùng thực hiện các ví dụ sau để tìm hiểu về hàm trên Creo
Creo không có option vector dẫn hướng extrude như trên Solidworks
Tìm hiểu về Option Vary Sketch của Linear Pattern trên Solidworks
Trên bản 5.0 Creo đã cho phép người dùng thao tác tạo khối từ 1 sketch với nhìêu vùng biên dạng khác nhau trên cùng 1 mặt phẳng xây dựng,
Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về hàm SIN biến thiên từ -1 đến 1