• Hotline: 0903 111 667
  • Email: cammechco@gmail.com
  • Skype: tuvandaotao_cammech
Trang chủ Thiết kế sản phẩm bằng phần mềm CATIA V5R21
Thiết kế sản phẩm bằng phần mềm CATIA V5R21
Khóa học chuyên về phần Thiết kế, cung cấp cho học viên những kỹ năng mô hình hóa 3D sản phẩm nhanh và hiệu quả.

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KHÓA HỌC

THIẾT KẾ SẢN PHẨM CƠ BẢN và NÂNG CAO BẰNG PHẦN MỀM CATIA V5R21

CHƯƠNG I: Giới thiệu phần mềm Catia V5R21

1. Giao diện Catia

2. Thanh công cụ,nút lệnh và menu

3. Xuất nhập dữ liệu

4. Gán màu nền, lệnh xoay, di chuyển, phóng to màn hình

5. Thiết lập đơn vị đo, độ phân giải, chế độ hiện thị

CHƯƠNG II: Lệnh vẽ phác Sketch

1.Các công cụ tạo Sketch

2. Các ràng buộc trong Sketch

3. Các lệnh hiệu chỉnh và sao chép

4. Cách chèn hình chụp, scan vào Catia

5. Bài tập ứng dụng

CHƯƠNG II: Lệnh Pad, Draft Fillet Pad, Pocket,

Draft Fillet Pocket, Multi Pad, Multi Pocket

1. Nguyên tắc tạo khối Pad

2. Các tùy chọn trong muc Option

3. Thực hành vẽ khối Pad

4. Tính khối lượng chi tiết

CHƯƠNG III: Lệnh Shaft, Groove

1. Cách dựng khối tròn xoay Shaft

2. Bài tập ứng dụng

CHƯƠNG IV: Lệnh Rib, Slot

1.Tạo khối Rib theo đường dẫn

2. Các tùy chọn trong muc Option

CHƯƠNG V:  Lệnh Multi-section Solid, Remove Multi-section Solid

1. Cách dựng khối Multi-section solid

2. Các tùy chọn trong muc Option

3. Bài tập ứng dụng

CHƯƠNG VI: Tạo các phần tử xây dựng

1. Đặc tính tạo lỗ (Hole), tạo ren (Thread/Tap),Thickness, Pattern...

2. Shell

3. Đặc tính tạo gân (Stiffener)

4. Draft

5. Round

6. Chamfer

7. Bài tập ứng dụng

CHƯƠNG VII: Thực hành lắp ráp và thiết kế sản phẩm

1. Thiết kế và Lắp ráp sản phẩm máy bơm (Assembly)

2. Các kiểu ràng buộc trong môi trường Assembly

3. Lắp ráp cụm chi tiết

4. Kiểm tra va chạm giữa các chi tiết (Global Interference)

5. Tạo phim trong môi trường lắp ráp (Animation)

CHƯƠNG VIII: Drawing

1. Tạo bản vẽ kỹ thuật từ 3D sang 2D căn bản

2. Tạo các hình chiếu, mặt cắt, tạo kích thước, tạo khung tên

3. Tạo bảng kê chi tiết, ghi kích thước bản vẽ

CHƯƠNG IX: Tạo các đặc tính làm việc

1. Tạo mặt phẳng làm việc Plane

2. Tạo trục làm việc Line

3. Tạo điểm làm việc Point

CHƯƠNG XII: Các lệnh hỗ trợ thiết kế mô hình khung dây (Wireframe)

1. Lệnh PoliLine, Circles, Corner,Connect Curves, Splines

2. Lệnh  Projection

3. Lệnh Helix

4. lệnh Intersection

5. Bài tập ứng dụng

CHƯƠNG XIII:Các lệnh hỗ trợ thiết kế mặt cong ( Surface)

1. Lệnh Extrude Surface, Revolve Surface, Lệnh Sphere

2. Lệnh Sweep Surface

3. Lệnh Multi-sections Surface

4. Lệnh Cylinder, Offset, Fill, Blend Surface, Join Surface, Split Surface

5. Lệnh Trim Surface, Untrim Surface,  Extrapolate Surface

6. Lệnh Healing

7.Bài tập ứng dụng

CHƯƠNG XVI: Thực hành thiết kế sản phẩm

Kiểm tra cuối khóa

Số buổi: 12 buổi/khóa

Thời gian đào tạo: Buổi tối thứ 2 -thứ 4 -thứ 6

Thời gian tuyển sinh : 02/11/2016 - 11/11/2016
Thời gian khai giảng : 14/11/2016
Thời gian dự kiến kết thúc : 09/12/2016

Điểm điểm học: 299/3A Lý Thường Kiệt, Phường 15, Quận 11 ( cách trường Đại Học Bách Khoa 300m).
Học phí : 2.500.000

Sinh viên: 2.000.000

(đăng kí nhóm trên 3 người giảm 10%, đăng kí trước ngày 09/11/2016 được tặng áo thun)
Các ưu đãi khi tham gia khóa học: Được học lại miển phí ở khóa tiếp theo, khi đi học đủ buổi nhưng kiểm tra chưa đạt yêu cầu, kiến thức chưa vững.

Cấp phát giáo trình, bài tập miển phí.

Được sử dụng máy in 3D và in sản phẩm miển phí sản phẩm của mình thiết kế miển phí.

Những sản phẩm của học viên đã thực hiện khi tham gia khóa học: