• Hotline: 0903 111 667
  • Email: cammechco@gmail.com
  • Skype: tuvandaotao_cammech
Trang chủ Cammech điều chỉnh học phí cho sinh viên
Cammech điều chỉnh học phí cho sinh viên
Nhằm đáp ứng số lượng lớn các bạn sinh viên muốn tham gia khóa học CAD/CAM/CNC, CAMMECH có kế hoạch điều chỉnh học phí đặc biệt.

Nhằm đáp ứng số lượng lớn các bạn sinh viên muốn tham gia khóa học CAD/CAM/CNC tại CAMMECH. Kế hoạch điều chỉnh học phí đã được ban giám đốc Trung tâm xét duyệt. Học phí đặc biệt dành cho sinh viên được điều chỉnh như sau:

- HỌC PHÍ TRỌN KHÓA ( CƠ BẢN + NÂNG CAO CHO ĐẾN KHI THÀNH THẠO)

- CÁC KHÓA HỌC VỀ CAD/CAM: 2.500.000Đ (HAI TRIỆU NĂM TRĂM NGÀN ĐỒNG)

- CÁC KHÓA HỌC VỀ CNC: 2.500.000Đ (HAI TRIỆU NĂM TRĂM NGÀN ĐỒNG)

Lưu ý:

1. Các khóa học có sự điều chỉnh ưu đãi về học phí dành cho sinh viên tuy nhiên về chương trình cũng như nội dung đảm bảo không thay đổi so với những đối tượng không phải là sinh viên( không được ưu đãi học phí)

2. Sinh viên được hưởng ưu đãi học phí là những Sinh viên hệ CHÍNH QUY và vẫn còn thời gian đào tạo được ghi trong thẻ. Học phí ưu đãi này không áp dụng cho các Sinh viên hệ Tại chức, liên thông và thời gian đăng ký đã quá với thời hạn đào tạo ghi trong thẻ SInh viên.

3. Nội dung và phương pháp đào tạo được ghi cụ thể trên Website của trung tâm.