• Hotline: 0903 111 667
  • Email: cammechco@gmail.com
  • Skype: tuvandaotao_cammech
Trang chủ Chương trình Hai tuần 1 sản phẩm
Chương trình Hai tuần 1 sản phẩm
Để tạo ra sân chơi cho các bạn yêu thích Thiết kế sản phẩm dùng các phần mềm CAD. CAMMECH thường xuyên tổ chức chương trình mang tên: HAI TUẦN 1 SẢN PHẨM.

Dựa trên các mẫu sản phẩm đã có sẵn, các ứng viên tham gia sẽ dùng các phần mềm CAD tự chọn để mô hình hoá lại rồi gửi về CAMMECH để tham dự cuộc thi. Với tiêu chí: chính xác, nhanh và khoa học. CAMMECH đã trao cho các bạn có bài làm tốt nhất giải thưởng là 1 triệu đồng tiền mặt cho mỗi chủ đề.

HẬU TRƯỜNG CHẤM BÀI: nghiêm túc và trách nhiệm nhất

GIẢI THƯỞNG ĐỢT I ĐƯỢC TRAO CHO BẠN: TRẦN MINH HOÀNG

GIẢI THƯỞNG ĐỢT II  ĐƯỢC TRAO CHO BẠN: LÊ NGỌC SƠN