KHAI GIẢNG KHÓA HỌC TẬP TRUNG THIẾT KẾ SẢN PHẨM

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho học viên tham gia các khóa học thiết kế sản phẩm trên các phần mềm một cách tốt nhất và một phần nào đó để giảm chi phí học tập cho học viên, nay Trung tâm CAD/CAM/CNC CAMMECH mở khóa học thiết kế trên phần mềm CATIA, SolidWorks, CreoParametric.

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho học viên tham gia các khóa học thiết kế sản phẩm trên các phần mềm một cách tốt nhất và một phần nào đó để giảm chi phí học tập cho học viên, nay Trung tâm CAD/CAM/CNC CAMMECH mở khóa học thiết kế trên phần mềm CATIA, SolidWorks, CreoParametric.

1.  Đối tượng tuyển sinh

- Dành cho tất cả các đối tượng.

2.  Tổ chức đào tạo

- Chương trình đào tạo được thực hiện theo hình thức đào tạo offline tại Trung tâm CAD/CAM/CNC CAMMECH.

3.  Quyền lợi của học viên theo học chương trình

- Đăng kí trước ngày 26/09/2017 được tặng áo thun

- Học viên được học lại miễn phí ở khóa tiếp theo. (nếu học viên đi học đủ số buổi nhưng khi kiểm tra chưa đạt yêu cầu về kiến thức và kỹ năng).

- Được phát giáo trình, bài tập miển phí.

4.  Thời gian đăng ký: Từ ngày ra Thông báo đến hết ngày 30/09/2017.

5.  Thời đào tạo

- Thời gian khai giảng (dự kiến): 02/10/2017.

- Thời gian kết thúc (dự kiến): 27/10/2017.

- Tổng số buổi: 12 buổi/khóa

- Lịch đào tạo: Các buổi tối thứ 2 - thứ 4 - thứ 6.
                                                  Thứ 3 – thứ 5 – thứ 7.

6.  Địa chỉ đào tạo: 299/3A Lý Thường Kiệt, Phường 15, Quận 11 (cách trường Đại Học Bách Khoa 300m).

7.  Học phí

1.750.000 (áp dụng cho tất cả đối tượng)

1.200.000 (áp dụng cho sinh viên)

KHAI GIẢNG KHÓA HỌC TẬP TRUNG THIẾT KẾ SẢN PHẨM

 

8.  Nội dung chương trình đào tạo

Nội Dung Đào Tạo Khóa Creo Parametric

STTBài học

Nội dung

1

Làm quen với Creo Parametric

2

Lệnh Extrude và các lệnh vẽ 2D

3

Lệnh Revolve và Sweep

4

Lệnh Blend (Parallel, Rotational và General)

5

Tạo các phần tử xây dựng

 

Thực hành vẽ mẫu số 1 và số 2

6

Lắp ráp sản phẩm (Assembly)

7

Tạo bản vẽ 2D từ mô hình 3D ( Drawing)

8

Bài tập tổng hợp

- Đọc bản vẽ, thiết kế, lắp ráp 1, cơ cấu hoàn chỉnh 

9

Lệnh Helical Sweep và Swept Blend 

10

Lệnh Boundary Blend

11

Lệnh Variable Section Sweep

12

Tạo Model Datum

13

Thực hành thiết kế sản phẩm: số 3 và số 4 

14

Thiết kế chi tiết theo tham số+ Khảo sát và sửa chữa thiết kế

15

Lệch biến dạng vạn năng warp

16

Các lệnh xây dựng và hiệu chỉnh mặt Surface

17

Lệnh Style

18

Rèn luyện kỹ năng thiết kế mẫu ( Đo, hướng thiết kế)

19

Bài tập thực hành thiết kế sản phẩm: số 5

20

Tạo các phần tử trang trí

21

Hiển thi đối tượng trên màn hình

22

Cải tạo giao diện làm việc

23

Thực hiện dự án thiết kế hoàn thành khóa học

24

Thi kiểm tra cuối khóa

 

 

KHAI GIẢNG KHÓA HỌC TẬP TRUNG THIẾT KẾ SẢN PHẨM
KHAI GIẢNG KHÓA HỌC TẬP TRUNG THIẾT KẾ SẢN PHẨM

Nội Dung Đào Tạo Khóa Solidworks

STT Bài học

Nội dung

1

Làm quen với Solidworks (Thiết kế mô hình )

2

Kỹ thuật tạo Sketch

3

Lệnh tạo khối cơ bản: Extrude, Revole

4

Lệnh tạo khối nâng cao: Sweep, Loft, Boundary

5

Bài tập ứng dụng: Thiết kế chi tiết từ bản vẽ 2D

6

Tạo các phần tử xây dựng: Hole, Draft, Shell, Rib, Fillet, Chamfer

7

Các lệnh biến dạng 

8

Thực hành đo, thiết kế sản phẩm thực tế

9

Sử dụng phương trình để liên kết các kích thước.

10

Cập nhật các tham số và các kích thước

11

Tạo và chỉnh sửa một Design Table của một chi tiết hiện hữu.

9

Lắp ráp sản phẩm căn bản

10

Tạo bản vẽ kỹ thuật trong Solidworks (3D sang 2D) căn bản: tạo các hình chiếu, lên kích thước, khung tên, các hình chiếu phụ, mặt cắt

11

Tạo các Reference Geometry: Plane, Axis, Point

12

Tạo Datum Curve

13

Thi kiểm tra cuối khóa

 

PHẦN NÂNG CAO

STT Bài học

Nội dung

1

Các lệnh tạo mặt: Extrude, Revole, Sweep, Loft, Boundary...

2

Các lệnh tạo mặt nâng cao: Radiate, Ruled surface, Fill, Freform

3

Các lệnh xử lý mặt: Extend, Trim, Untrim, Knit, Move/Copy.

4

Thực hành thiết kế chi tiết dạng mặt (surface)

5

Lăp ráp và mô phỏng chuyển động  nâng cao: Motion Study

6

Tạo bản vẽ kỹ thuật trong Solidworks (3D sang 2D) phần nâng cao

7

Tính toán, mô phỏng lực : SolidWorks Simulation bài toán tĩnh

9

Bài tập tổng hợp

10

Thi kiểm tra cuối khóa

 

KHAI GIẢNG KHÓA HỌC TẬP TRUNG THIẾT KẾ SẢN PHẨM

KHAI GIẢNG KHÓA HỌC TẬP TRUNG THIẾT KẾ SẢN PHẨM

Nội Dung Đào Tạo Khóa CATIA

CHƯƠNG I: Giới thiệu phần mềm Catia V5R21

1. Giao diện Catia

2. Thanh công cụ,nút lệnh và menu

3. Xuất nhập dữ liệu

4. Gán màu nền, lệnh xoay, di chuyển, phóng to màn hình

5. Thiết lập đơn vị đo, độ phân giải, chế độ hiện thị

CHƯƠNG II: Lệnh vẽ phác Sketch

1.Các công cụ tạo Sketch

2. Các ràng buộc trong Sketch

3. Các lệnh hiệu chỉnh và sao chép

4. Cách chèn hình chụp, scan vào Catia

5. Bài tập ứng dụng

CHƯƠNG II: Lệnh Pad, Draft Fillet Pad, Pocket,

Draft Fillet Pocket, Multi Pad, Multi Pocket

1. Nguyên tắc tạo khối Pad

2. Các tùy chọn trong muc Option

3. Thực hành vẽ khối Pad

4. Tính khối lượng chi tiết

CHƯƠNG III: Lệnh Shaft, Groove

1. Cách dựng khối tròn xoay Shaft

2. Bài tập ứng dụng

CHƯƠNG IV: Lệnh Rib, Slot

1.Tạo khối Rib theo đường dẫn

2. Các tùy chọn trong muc Option

CHƯƠNG V:  Lệnh Multi-section Solid, Remove Multi-section Solid

1. Cách dựng khối Multi-section solid

2. Các tùy chọn trong muc Option

3. Bài tập ứng dụng

CHƯƠNG VI: Tạo các phần tử xây dựng

1. Đặc tính tạo lỗ (Hole), tạo ren (Thread/Tap),Thickness, Pattern...

2. Shell

3. Đặc tính tạo gân (Stiffener)

4. Draft

5. Round

6. Chamfer

7. Bài tập ứng dụng

CHƯƠNG VII: Thực hành lắp ráp và thiết kế sản phẩm

1. Thiết kế và Lắp ráp sản phẩm máy bơm (Assembly)

2. Các kiểu ràng buộc trong môi trường Assembly

3. Lắp ráp cụm chi tiết

4. Kiểm tra va chạm giữa các chi tiết (Global Interference)

5. Tạo phim trong môi trường lắp ráp (Animation)

CHƯƠNG VIII: Drawing

1. Tạo bản vẽ kỹ thuật từ 3D sang 2D căn bản

2. Tạo các hình chiếu, mặt cắt, tạo kích thước, tạo khung tên

3. Tạo bảng kê chi tiết, ghi kích thước bản vẽ

CHƯƠNG IX: Tạo các đặc tính làm việc

1. Tạo mặt phẳng làm việc Plane

2. Tạo trục làm việc Line

3. Tạo điểm làm việc Point

CHƯƠNG XII: Các lệnh hỗ trợ thiết kế mô hình khung dây (Wireframe)

1. Lệnh PoliLine, Circles, Corner,Connect Curves, Splines

2. Lệnh  Projection

3. Lệnh Helix

4. lệnh Intersection

5. Bài tập ứng dụng

CHƯƠNG XIII:Các lệnh hỗ trợ thiết kế mặt cong ( Surface)

1. Lệnh Extrude Surface, Revolve Surface, Lệnh Sphere

2. Lệnh Sweep Surface

3. Lệnh Multi-sections Surface

4. Lệnh Cylinder, Offset, Fill, Blend Surface, Join Surface, Split Surface

5. Lệnh Trim Surface, Untrim Surface,  Extrapolate Surface

6. Lệnh Healing

7.Bài tập ứng dụng

CHƯƠNG XVI: Thực hành thiết kế sản phẩm

Kiểm tra cuối khóa

 

 

 

KHAI GIẢNG KHÓA HỌC TẬP TRUNG THIẾT KẾ SẢN PHẨM

KHAI GIẢNG KHÓA HỌC TẬP TRUNG THIẾT KẾ SẢN PHẨM

Tại sao chọn Cammech

HỌC KÈM RIÊNG  ĐẾN KHI THÀNH THẠO RA NGHỀ

HỌC VIÊN TỰ CHỌN THỜI GIAN HỌC, LỊCH HỌC

LỚP MỞ HẰNG NGÀY, ĐĂNG KÝ LÀ ĐI HỌC NGAY

CHÚ TRỌNG KẾT HỢP LÝ THUYẾT VÀ THỰC HÀNH

BÀI GIẢNG CHUẨN QUỐC TẾ, MÁY MÓC HIỆN ĐẠI

ĐÁP ỨNG NHU CẦU HỌC CẤP TỐC, ONLINE TỪ XA

ƯU ĐÃI HỌC PHÍ DÀNH CHO HỌC SINH, SINH VIÊN

GIẢI ĐÁP THẮC MẮC, HỖ TRỢ HỌC LẠI MIỄN PHÍ

CẤP CHỨNG CHỈ KHÓA HỌC, HỖ TRỢ VIỆC LÀM

Tư vấn khóa học

(028) 66580151

0903111667

Chúng Tôi Sẵn Sàng Tư Vấn Khóa Học Cho Bạn

zalo