• Hotline: 0903 111 667
  • Email: cammechco@gmail.com
  • Skype: tuvandaotao_cammech
Trang chủ SolidWorks: Tạo ràng buộc lắp ráp (Mate Reference) trong môi trường Part
SolidWorks: Tạo ràng buộc lắp ráp (Mate Reference) trong môi trường Part
Mate Reference là một lệnh tạo ràng buộc lắp ráp cho các chi tiết trong môi trường thiết kế Part. Khi vào lắp ráp giúp bạn thao tác dễ hơn trong Solidworks.

Để hiểu rõ hơn về nó chúng ta sẽ làm một ví dụ sau đây trên phần mềm Solidworks.

1. Tạo một Part đơn giản trên Solidworks:

Trên mặt phẳng TOP các bạn tạo 1 Sketch như sau:

Sketch

Vào Extrude và thiết lập theo bảng sau:

Extrude Solidworks

Trên mặt phẳng Front vẽ 1 đường tròn có kích thước như sau:

Extrude Solidworks

Vào lệnh Extrude Cut thiết lập theo bảng cho như hình:

Extrude Cut Solidworks

Tiếp đó ta lấy lại biên dạng Sketch được vẽ trên mặt TOP. Vào lệnh Extrude Cut thiết lập như sau:

Extrude Cut Solidworks

2. Thiết lập ràng buộc Mate Reference Geometry:

Vào Reference Geometry → Mate Reference. Thiết lập các ràng buộc như hình:

Reference Geometry

OK. Lúc này trên thanh Manager xuất hiện như hình:

Mate Reference

Các bạn thấy thanh MateReference đã xuất hiện.

Lưu file lại và đặt tên là Mate Reference 1.

3. Tạo một Part mới:

Kế đến tạo 1 Part mới. Trên mặt TOP vẽ 1 hình tròn đường kính 30mm. Vào Extrude thiết lập theo bảng sau và ta sẽ được 1 hình như bên dưới:

etrude solidworks

Tiếp theo trên mặt Front vẽ 1 Sketch như sau:

Sketch solidworks

Vào lệnh Extrude thiết lập theo bảng :

Extrude solidworks

Chọn OK ta được 1 khối :

Model Solidworks

Vào Reference Geometry → Mate Reference. Thiết lập các ràng buộc như hình:

mate reference

OK. Lưu file lại và đặt tên là Mate Reference 2.

4. Tạo file lắp ráp Assembly:

Tạo 1 file lắp ráp. Chọn Browse → Mate Reference 1 → Open.

Click vào màn hình trống trên vùng đồ họa. Bây giờ bạn vào (Open) mở file Mate Reference 2 lên.

Vào Window → Tile Vertically. Ta được hình như bên dưới:

Assembly Solidworks

Bây giờ các bạn click chuột vào chi tiết Mate Reference 2 và kéo nó qua file lắp ráp của chúng ta.

Các bạn thấy khi chúng ta kéo qua 2 chi tiết đã tự động bắt dính vào nhau nhờ những ràng buộc mà ta đã thiết lập trước đó.

Assembly Solidworks

Như vậy chúng ta đã hiểu được ứng dụng của tùy chọn Mate Reference.

Các bạn đã nắm được chưa? nếu chưa các bạn có thề làm lại thêm vài lần cho thật hiểu.

-------------------------------------

Chúc các bạn thành công.

VŨ THIÊN CHƯƠNG - TRUNG TÂM CAMMECH